•       

Quy hoạch xây dựng hệ thống công sở cấp Bộ tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 

 

 

07/04/2012 10:50

Để việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với các đồ án quy hoạch chung được duyệt, Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc cụ thể:


Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước cấp Bộ, UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lập Quy hoạch xây dựng hệ thống công sở làm việc tại Thủ đô Hà Nội và cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Các cơ quan Bộ, ngành chồng ngoại tình chủ động lập báo cáo thực hiện việc rà soát, lập phương án xử lý, sắp xếp lại cơ sở nhà đất hiện đang quản lý sử dụng tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1140/TTg-KTN ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ; và đề xuất vị trí đàn ông ngoại tình và quỹ đất xây dựng công sở, văn phòng đại diện (mới) gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức lập quy hoạch vị trí, xác định quỹ đất để xây dựng công sở làm việc, văn phòng đại diện viên uống trắng da ivory cpas (mới); cơ chế chính sách di dời và chuyển đổi công sở, văn phòng đại diện của các cơ quan hành chính nhà nước cấp Bộ.