•       

Bản lề 3D( 120kg)

Bản lề 3D( 120kg)

Mã sản phẩm: STO-GD0018

Giá sản phẩm: 80,000 VNĐ
Sử dụng cho hệ cửa đi mở quay vào trong hoặc ra ngoài
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

Sử dụng cho hệ cửa đi mở quay vào trong hoặc ra ngoài

Các sản phẩm liên quan