•       

Bộ khoá lẫy gà 1800-2400mm

Bộ khoá lẫy gà 1800-2400mm

Mã sản phẩm: STO-LD0102

Giá sản phẩm: 438,000 VNĐ
Sử dụng cho hệ cửa đi mở quay
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

Bộ khoá lẫy gà với kích thước từ 1800 - 2400mm được sử dụng cho cửa đi mở quay 1 cánh hoặc 2 cánh

Các sản phẩm liên quan