•       

Bản lề gấp trượt

Bản lề gấp trượt

Mã sản phẩm: FHL0012

Giá sản phẩm: 130,000 VNĐ
Sử dụng cho hệ cửa xếp trượt, mở quay 4 cánh, 6 cánh
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

Sử dụng cho hệ cửa xếp trượt, mở quay 4 cánh, 6 cánh

Các sản phẩm liên quan