•       

Bản lề 2D

Bản lề 2D

Mã sản phẩm: HMA-HY32C

Giá sản phẩm: 50,000 VNĐ
Sử dụng cho hệ cửa sổ mở quay vào trong hoặc quay ra ngoài
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

Sử dụng cho hệ cửa sổ mở quay vào trong hoặc quay ra ngoài

Các sản phẩm liên quan