•       

Bản đồ


Xem CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & ĐTXD HOÀNG ANH ở bản đồ lớn hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & ĐTXD HOÀNG ANH

HOANG ANH IMPORT - EXPORT AND INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

 

Trụ sở tại Hà Nội: LK3 - L30, Khu Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (+84 4) 73060666/ 62969168   Fax: (+84 4) 73004999

Web: www.hoanganhiec.com.vn      Email: Export@hoanganhiec.com.vn

 

VPGD tại Hà Nội: Số 106, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (+84 4) 73060666                        Fax: (+84 4) 73004999

Web: www.hoanganhiec.com.vn      Email: Sales.hn@hoanganhiec.com.vn

 

VPGD tại Đà Nẵng: Số 544, Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel: (+84 511) 3761566                      Fax: (+84 511) 3761044
Web: 
www.hoanganhiec.com.vn      Email: Sales.dn@hoanganhiec.com.vn


CN tại Hồ Chí Minh: Số 15A, Phạm Quý Thích, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 
Tel: (+84 8) 38474673                        Fax: (+84 8) 38471815

Web: www.hoanganhiec.com.vn      Email: Sales.hcm@hoanganhiec.com.vn